Privacyverklaring
Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verzending van uw gegevens gebeurt veilig
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.
 
Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als uw kind zijn zwemdiploma heeft behaald of de overeenkomst eindigt vanwege een andere reden dan verwijderen wij de persoonsgegevens van de zwemleerling binnen enkele dagen uit ons klantbeheersysteem.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan fg@ppibv.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

HEEFT U VRAGEN OF EEN KLACHT?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar fg@ppibv.nl.

IDENTITEIT VAN DE VERWERKER:

AWEC Sandur B.V.
Sandurdreef 5
7828 AA Emmen
T (0591) 66 74 74
KvK 08149543
BTW NL 8161.09.618.B01